Cenník Trnava 

  

Skupina EUR     
 KONDIČNÁ JAZDA skupina B
(1 vyučovacia hodina)
 16
AM/50 330
A1 400
A2 ( do 35 kW ) 440
A  (nad 35 kW ) 440
   
B 540
B+A2 (do 35 kW ) 820
B+A  (nad 35 kW ) 820
B+A1   800
T 540

 

 B+T

 

850
C 1050
C+A2 (do 35 kW ) 1350
C+A (nad 35 kW ) 1350
   
CE 550
CE+ A2 (do 35 kW ) 850
CE+A  (nad 35 kW ) 850

 

 

Správne poplatky - kolky EUR s DPH
Opakovanie skúšky - 25% hodnoty pôvodného kolku.
A, AM, A1 16,5
B 33
C 66
CE 66